Blog

Quinten De Clercq

Reflectie

De les vrije week

 

Wat gebeurde er concreet?

Tijdens het schooljaar dacht ik, dat ik niet zoveel nood had om na elke les ‘s avonds thuis te herhalen of een samenvatting te maken. Het moment dat ik koos om over te reflecteren is de les vrije week. Mijn vrienden en ik dachten dat het wel makkelijk zou worden, herhalen was toch niet nodig en in alle labo’s ging het vlot. Je kan het vast al raden tijdens de les vrije week was het een ramp. Ik wist niet waar beginnen, zou ik eerst prototyping leren of iets anders? De eerste dagen verliepen vlot maar naar het einde van de les vrije week begonnen er dingen op te komen die ik helemaal niet snapte.

 

Bewustwording en leerpunten

Doordat ik veel dingen niet meteen begreep moest ik uitleg vragen aan mijn medestudenten. Toen werd ik er mij van bewust dat ik eigen niet veel voor school had gedaan in de loop van het jaar. Ik dacht dat alles toch wel goed gingen komen. Maar een paar dagen voor een examen botste ik soms op leerstof die ik nog nooit bekeken had. Dit kwam doordat ik doorheen het jaar het schoolwerk een beetje links had laten liggen. Hierdoor kreeg ik heel wat stress tijdens de examens, ook omdat ik niet goed wist of de anderen met dit probleem te maken hadden en zo ja, hoe ze het dan hadden aangepakt.

 

Alternatieven ontwikkelen

Ik heb daarom besloten om meer de les te herhalen ‘s avonds en om er bijvoorbeeld in het weekend of de avond zelf nog een samenvatting van te maken. Dit zal er hopelijk voor zorgen dat het examen studeren veel vlotter zal gaan en dat de samenvattingen niet de week op voorhand moeten gemaakt worden. Minder leuk is dat dit wel veel tijd in beslag neemt dus ik zal een beetje minder vrije tijd hebben. Maar uiteindelijk zullen de examens een iets minder stressvol moment zijn.

Het is ook erg belangrijk voor mijn leerproces dat ik vaker, op gespreide momenten, mijn leerstof herhaal. Zo zal ik de zaken die ik leer beter kunnen onthouden.

 

Uitproberen

Sinds de start van het nieuwe semester ben ik nu begonnen met de les te herhalen en elke keer een samenvatting te maken van de leerstof. Hopelijk leidt dit een beter resultaat, minder stress in de examens en geen herexamens.

Close Menu